Tuesday, October 4, 2011

KATA MAJMUK


Bentuk kata majmuk yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan. Bentuk-bentuk kata tersebut ialah:

antarabangsa
beritahu
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
kerjasama
olahraga
matahari
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tandatangan
tanggungjawab
warganegara
pesuruhjaya
                                                         sukarela