Sunday, July 22, 2012

Pantun Empat Kerat (Muafakat) KOMSAS Tingkatan 3

MAKSUD

Rangkap
Maksud
1
Sesuatu perkara yang dilakukan bersama-sama akan membawa kejayaan.
2
Manusia akan bersatu padu apabila bermuafakat.
3
Kerjasama antara penduduk akan melahirkan kehidupan yang bahagia.
4
Apabila masyarakat bermuafakat lahirlah negara yang aman dan sejahtera.
5
Sikap saling mempercayai adalah asas untuk melahirkan permuafakatan yang berkekalan.
6
Sikap toleransi dan saling menghormati amat penting untuk mengukuhkan perpaduan.TEMA

Hidup bermuafakat menjamin kesejahteraan.


PERSOALAN

i. Kepentingan amalan bergotong-royong.

Contoh :Bergotong-royong penduduk sekampung,Hidup muafakat, hidup bahagia.

ii. Sikap saling mempercayai asas permuafakatan.

Contoh :Percaya-mempercayai asas berpegang,Barulah muafakat kekal selamanya.

iii. Sikap toleransi mengukuhkan perpaduan.

Contoh :Bertolak-ansur hormat-menghormati,Mengukuh perpaduan, ikatan muafakat.


BENTUK

i. Mempunyai 6 rangkap.

ii Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

iii Dua baris di atas merupakan pembayang dan dua baris di bawah merupakan maksud.

iv Jumlah perkataan antara 3 hingga 4 perkataan sebaris.

Contoh: ke lurah sama diharungi. (3 perkataan – rangkap 1)

Contoh: indah sungguh warna pelangi. (4 perkataan – rangkap 1)

v Terdiri daripada 9 hingga 13 suku kata sebaris.

Contoh: ke/ lu/rah/ sa/ma/ di/ha/ru/ngi/ ( 9 suku kata – rangkap 1)

Contoh: per/ca/ya/ mem/per/ca/ya/i/ a/sas/ ber/pe/gang/ (13 suku kata – rangkap 5)

vi Rima akhir abab.GAYA BAHASA

i. Asonansi – Pengulangan vokal a Contoh: usaha bersama membawa bahagia.

a. Aliterasi – Pengulangan konsonan k Contoh: kulitnya keras isinya kelat

b. Anafora: Pengulangan perkataan ‘bulat’ pada awal baris

Contoh: Bulat air oleh pembetung, Bulat manusia oleh muafakat

ii. Peribahasa Contoh: Bulat air oleh pembetung, Bulat manusia oleh muafakat

iii. Repitisi – Pengulangan perkataan ‘hidup’ dalam satu baris.

Contoh: Hidup muafakat hidup bahagia

iv. Inversi – Pembalikan kata

Contoh: bergotong-royong penduduk sekampung sepatutnya penduduk sekampung bergotong-royong

vii Unsur alam

Contoh: Tumbuhan - kangkung, bunga melati Alam – paya, sawah padiNILAI

i. Nilai bekerjasama. Amalan bermuafakat dan bekerjasama dalam kalangan penduduk kampung melahirkan kehidupan yang sejahtera.

Contoh :Andai seluruh masyarakat muafakat,Negara damai, rakyat sejahtera.

ii. Nilai semangat bermasyarakat. Masyarakat yang percaya mempercayai akan dapat mengukuhkan perpaduan. Contoh :Percaya-mempercayai asas berpegang, Barulah muafakat kekal selamanya.

iii. Hormat-menghormati. Masyarakat yang saling menghormati dapat memperkukuhkan perpaduan.

Contoh : Bertolak-ansur hormat-menghormati,Mengukuh perpaduan, ikatan muafakat.


PENGAJARAN

i. Kita haruslah bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Contoh : Ke lurah sama diharungi,Usaha bersama membawa bahagia.

ii Kita hendaklah saling mempercayai antara satu sama lain.

Contoh : Percaya-mempercayai asas berpegang,Barulah muafakat kekal selamanya.

iii Kita perlulah saling menghormati dalam kalangan masyarakat.

Contoh : Bertolak-ansur hormat-menghormati, Mengukuh perpaduan, ikatan muafakat.


6 comments: