Sunday, July 22, 2012

Puisi Tradisional Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran) KOMSAS Tingkatan 4

Maksud

Rangkap 1- Seseorang isteri dianggap tidak sempurna walaupun memiliki kecantikan jika dia tidak tahu melakukan kerja-kerja dapur.

Rangkap 2- Jika seseorang yang tidak berilmu cuba menunjukkan kepandaian, sudah pasti dia akan ditertawakan.

Rangkap 3- Seseorang pemimpin tidak akan dapat berbuat apa-apa setelah kuasanya telah hilang

Rangkap 4- Perasaan bimbang apabila seseorang yang melakukan sesuatu di luar berkemampuan.

Rangkap 5- Perasaa hairan yang timbul apabila orang bawahan berjaya mengambil alih kuasa daripada seseorang pemimpin yang berpengaruh.


Tema

Sindiran terhadap masyarakat yang bersikap luar biasa.

Persoalan

1. Persoalan tanggungjawab seorang isteri terhadap urusan rumah tangga.

2. Persoalan kepentingan memiliki ilmu pengetahuan.

3. Persoalan pemimpin yang kehilangan kuasa.

4. Persoalan kebimbangan melihat sesuatu perkara yang luar biasa .

5. Persoalan musibah yang berlaku akibat kelalaian.


Bentuk

1. Terdiri daripada lima rangkap.

2. Setiap rangkap terdiri daripada empat baris.

3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3 hingga 5.

4. Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata.

5. Rima akhir pantun ini ialah abab kecuali rangkap kedua, abac

6. Pantun ini adalah puisi terikat.


Gaya Bahasa

1. Asonansi - Kalau tidak memakai capal – pengulangan vokal a

2. Aliterasi - Melihat ikan memanjat kayu – pengulangan konsonan m

3. Sinkope - Kalau tak pandai menumbuk sambal

4. Personikasi

5. Unsur alam


Nilai

1. Nilai bertanggungjawab- Seseorang isteri bertanggungjawab menguruskan rumah tangga dengan baik.

2. Nilai kegigihan- Seseorang yang gigih berusaha bagi mencapai matlamatnya.

3. Nilai rasional- Seseorang yang rasional dalam melakukan sesuatu perkara.


Pengajaran

1. Kita haruslah bertanggungjawab menguruskan rumah tangga agar kehidupan lebih harmoni.

2. Kita mestilah gigih meningkatkan kemahiran diri agar tidak dipandang rendah.

3. Kita haruslah berfikir dan bertindak secara rasional agar tidak mendatangkan masalah kepada orang lain.


No comments:

Post a Comment