Sunday, July 22, 2012

Syair Berbuat Jasa KOMSAS Tingkatan 3


MAKSUD

Rangkap
Maksud
1
Generasi muda disarankan supaya berbuat jasa kerana jasa tetap akan dikenang walaupun sudah tiada.
2
Penyair mengajak supaya berbuat jasa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan kerana setiap jasa yang dicurahkan akan menerima balasan di akhirat sana.
3
Penyair mengingatkan supaya kehidupan janganlah disia-siakan. Sebaliknya, berbuatlah jasa kerana jasa yang baik akan dikenang selama-lamanya.
4
Penyair menyeru agar bersungguh-sungguhlah berbuat jasa supaya segala kebaikan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
5
Penyair menegah supaya setiap jasa yang ditabur janganlah mengharapkan balasan dan pujian kerana keadaan sedemikian akan menyebabkan timbulnya perasaan tamak.
6
Penyair sekali lagi mengingatkan jangan mengharapkan balasan dan penghormatan memadai jasa yang dicurahkan boleh dimanfaatkan.
7
Penyair mengajak supaya sentiasa berbuat baik walaupun tidak diketahui orang kerana Tuhan lebih mengetahui.


TEMA

Kepentingan berbuat jasa.


PERSOALAN

i. Keikhlasan dalam pengorbanan.

Contoh: Buatlah baik sedaya upaya, Hidup berbakti memberi cahaya; Sumbu pelita tidak sia-sia, Terbakar dirinya menerangi raya.

ii. Berhati-hati ketika menerima pujian.

Contoh: Jangan menilik balas dan puji, Atau pahalanya dikaji-kaji; Rasa demikian tamak dan keji, Padalah baiknya tinting dan uji.

iii. Persoalan budi yang baik akan berkekalan  selama-lamanya. Walaupun orang yang menabur jasa  sudah tiada lagi di dunia ini, namun jasanya tetap lagi  dikenang.

Contoh: Hidup manusia jangan percuma, Buatlah bakti budi utama; Selagi baiknya kekal menjelma, Si mati hidup selama-lama.

BENTUK

i. Mempunyai 7 rangkap.

ii. Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

iii. Semua baris adalah maksud.

iv. Jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris.

Contoh: buatlah jasa wahai teruna (4 perkataan – rangkap 1)

Contoh: jasa yang kekal berfaedah murni (5 perkataan – rangkap 2)

v. Terdiri daripada 9 hingga 12 suku kata sebaris.

Contoh: Tu/han/ ta/hu/ i/a/kah/ bu/kan/ (9 suku kata – rangkap 7)

Contoh: cu/kup/lah/ di/si/tu/ mu/la/i/ ter/gan/tung (12 suku kata – rangkap 6)

vi. Rima akhir aaaa.

vii. Bentuk syair terikat.

GAYA BAHASA

i. Asonansi – Pengulangan vokal a Contoh: buatlah jasa wahai teruna

ii. Aliterasi – Pengulangan konsonan b Contoh: buatlah bakti budi utama

iii. Sinkope – Pemendekan kata  Contoh: Kamu yang mati jasa tak fana, Asalkan jasamu padat berdentung.

iv. Inversi – Pembalikan kata Contoh: hidup manusia jangan percuma  sepatutnya jangan percuma hidup manusia

v. Diksi – Penggunaan Bahasa Arab  Contoh: Tuhan Rabbani

vi. Perlambangan Contohnya: buahnya, sumbu pelita

vii. Kata Ganda  Contoh: selama-lama, sia-sia, dikaji-kaji

viii. Repitisi – Pengulangan perkataan ’hidup’ sebanyak 4 kali.


NILAI

i. Nilai keikhlasan. Ikhlas dalam berbuat jasa tanpa mengharapkan balasan.

ii. Nilai mengenang jasa. Budi yang baik akan dikenang.

iii. Nilai rasional. Berfikir dahulu sebelum menerima sebarang pujian.


PENGAJARAN

i. Kita haruslah ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan supaya beroleh keberkatan.

ii. Kita hendaklah mengenang jasa orang yang telah menabur jasa kepada kita supaya hubungan yang terjalin akan berkekalan kelak.

iii. Kita perlulah menimbang baik dan buruk sesuatu sebelum mengambil sebarang tindakan.


7 comments:

  1. terima kasih banyak banyak ...semoga awak dimudahkan oleh alah kerana memudahkan orang lain..

    ReplyDelete
  2. ade pembetulan di bahagian bentuk.. jumlah patah perkataan 3-6 patah perkataan sebaris..

    ReplyDelete
  3. thank u . good notes for my preparation for pt3.

    ReplyDelete