Sunday, July 22, 2012

Sajak Mengintai Ruang Insaf (Shukri Abdullah) KOMSAS Tingkatan 4

Maksud

Rangkap 1- Penyajak berasakan bahawa semakin banyak dosa yang dilakukannya telah menjauhkan dirinya dari rahmat Allah s.w.t.

Rangkap 2- Penyajak merupakan insan biasa yang seringkali melakukan kesilapan dalam hidup sehinggakan sukar untuk dirinya mendapat cahaya kebenaran dari Ilahi.

Rangkap 3- Penyajak tidak yakin sekiranya ruang keinsafan akan wujud dalam dirinya.

Rangkap 4- Penyajak berharap agar pintu taubat masih terbuka dan dirinya terhindar dari api neraka.


Tema

Perasaan insaf seseorang atas kesilapan yang dilakukan dan bertekad untuk bertaubat.

Persoalan

1. Persoalan fitrah manusia yang sering melakukan kesilapan dalam hidup.

2. Persoalan keinsafan yang wujud dalam diri manusia apabila menyedari kesilapan masa lalu.

3. Persoalan keinginan untuk kembali mendapat keampunan dan rahmat Allah.

4. Persoalan kesukaran mendapat rahmat Allah akibat berterusan melakukan dosa dalam hidup.

Bentuk

1. Terdiri daripada empat rangkap

2. Bilangan barisnya tidak sama. Rangkap pertama ada empat baris, rangkap kedua ada enam baris, rangkap ketiga terdiri daripada lima baris manakala rangkap keempat terdiri daripada tiga baris.

3. Mengandungi antara satu hingga enam patah kata sebaris.

4. Rima akhirnya bebas abab,abcdbe,aabcd dan abb.

5. Sajak ini berbentuk bebas.

Nada- Melankolik.

Gaya Bahasa

1. Pemilihan kata atau diksinya indah. Contoh : tubuhku tercalar duri pidana.

2. Aliterasi :pengulangan konsonan n Contoh : Tanpa kembali ke tunjang makna (rangkap 3 baris 2)

3. Pengulangan konsonan k Contoh : kerap kakiku tersadung selirat akar (rangkap 2, baris 2)

4. Dialog Contoh : “Apakah dalam sarat khilaf masih terbuka ruang untuk dianugerahkan keinsafan?”

5. Asonansi :pengulangan vokal I Contoh : Sewaktu berlari di padang hidup. (rangkap 2, baris 1)

6. Pengulangan vokal u Contoh : masih terbuka ruang untuk (rangkap 3, baris 4)

7. Metafora Contoh : Sewaktu berlari di padang hidup (rangkap 2, baris 1)

8. Hiperbola Contoh : Tubuhku tercalar duri pidana (rangkap 2, baris 3)

9. Penggunaan bahasa asing. Contoh : Rabb (bahasa arab)

10. Sinkope Contoh : Kerap kakiku tersadung selirat akar.

Nilai

1. Nilai keinsafan, contohnya timbulnya perasaan insaf yang mendalam untuk bertaubat akibat kesalahan masa lampaunya.

2. Nilai rasional, contohnya penyajak mengakui segala kesilapan yang pernah dilakukannya.

3. Nilai kesedaran, contohnya penyajak sedar dirinya telah melakukan banyak kesalahan.

Pengajaran

1. Kita hendaklah tekun semasa menuntut ilmu.

2. Kita hendaklah meneliti minat untuk mendalami sesuatu bidang ilmu.

3. Kita hendaklah memiliki kegigihan dalam usaha mngejar ilmu.

4. Kita hendaklah rajin mengunjungi perpustakaan.


No comments:

Post a Comment