Saturday, September 24, 2011

Latar sangat penting dalam sesebuah novel. Huraikan kepentingan latar dalam novel MELUNAS RINDU.

            Latar sangat penting dalam sesebuah novel. Latar amat penting untuk memudahkan pembaca memahami sesuatu peristiwa kerana latar ialah gambaran, keterangan tentang masa, tempat, ruang, keadaan dan masyarakat dalam karya.
            Dalam novel Melunas Rindu, latar tempat merujuk kepada latar tempat berlakunya sesuatu peristiwa. Contohnya dalam novel ini terdapat beberapa latar tempat seperti Danau Seberang iaitu merupakan tempat tinggal Fuad bersama-sama keluarga angkatnya, Pak Ismail dan Mak Salmah.
            Selain itu, latar masa merujuk kepada waktu ,masa dan zaman sesuatu peristiwa. Contohnya latar masa bagi novel Melunas Rindu adalah pada zaman pengolakan kaum melayu dan cina (13 mei) apabila anak Mariam telah dilarikan oleh keluarga ayahnya, tetapi gagal dijejaki kerana pihak polis bimbang keadaan akan menjadi semakin tegang.
     Tambahan pula bagi memantapkan lagi sesebuah peristiwa dalam novel semestinya mempunyai latar masyarakat yang merujuk kepada gambaran sesebuah masyarakat dalam karya. Contohnya, masyarakat yang mementingkan pelajaran atau pendidikan. Farhana sanggup berjimat cermat semasa belajar di luar Negara untuk memastikan dia berjaya dalam pelajarannya.
     Konklusinya, latar adalah antara sesuatu aspek yang penting dalam karangan prosa yang berbentuk cerita rekaan yang berbentuk novel.
Karya,
Sherlyn , Gerald dan Leslie
5 Sains Canna
SMK Merbau, Miri, Sarawak

No comments:

Post a Comment